Zadzwoń do nas! 735 967 939

Załóż bezpłatne konto
MENU

Towary wyłączone z przewozu

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przedstawiamy listę towarów wyłączonych z przewozu uwzględniając podział na poszczególnych partnerów. Nie jest dopuszczalne składanie zleceń poprzez nasz portal dotyczących transportu zakazanych ładunków.

 

Kurier GLS

1. GLS Poland nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia paczek zawierających:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,

b) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,

c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,

d) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,

e) telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,

f) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,

g) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,

h) rzeczy przewożone pod plombą celną,

i) żywe zwierzęta i rośliny,

j) towary wymagające temperatury kontrolowanej,

k) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

l) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,

m) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,

n) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,

o) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

p) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,

q) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,

r) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,

s) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

t) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),

u) produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,

v) rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat sankcji

2. GLS Poland nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy i plaże.

3. GLS Poland przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w razie nadania do przemieszczenia rzeczy wyłączonych ze świadczenia Usług lub jakichkolwiek innych, niewymienionych w pkt. V ust. 1 Regulaminu, a stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia jakichkolwiek podmiotów.

 

 

Kurier GEIS

GEIS nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną

jest Polska;

b) gotówkę, czeki, druki akcyzy, papiery wartościowe, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie, eksponaty, antyki, dzieła sztuki, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne; wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle a także określone zgodnie z prawem dokumenty reprezentujące wierzytelności pieniężne, prawa udziałowe w spółkach handlowych, kapitałowych, uprawnienia do rozporządzania towarami powierzonymi pieczy wystawcy dokumentu, zapisy długu na okaziciela niezależnie od tego czy są otrzymane bezpłatnie czy nie oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców;

c) przesyłek, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego;

d) żywe zwierzęta i rośliny;

e) zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce;

f) rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;

g) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody K-EX na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.

Przewóz innych produktów niż dozwolone pkt. g jest możliwy tylko w przypadku gdy:

- dany towar (lek, produkt leczniczy) nie wymaga żadnych określonych warunków przewozu, - uzyskano akceptację K-EX;

h) towary niebezpieczne ADR na warunkach innych niż określone w Polityce dotyczącej transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej GEIS SP. Z O.O.;

i) broń i amunicję;

j) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone „Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej GEIS SP. Z O.O.”

k) przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;

l) rzeczy przewożone pod plombą celną;

m) mienie przesiedleńcze;

n) inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji GEIS ;

o) K-EX nie przyjmuje do przemieszczenia przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych;

p) przesyłek mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

q) przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;

r) w przewozach krajowych towarów o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).

 

Kurier DHL

DHL Express nie przyjmuje przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. DHL Express nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego.

2. W przypadku nadania przesyłki, której DHL Express nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.

 

Kurier Fedex

Towary i przedmioty wyłączone z transportu w obrocie krajowym.

Są to towary, przedmioty oraz ich pojedyncze elementy, które ze względu na swój kształt, wagę lub inne cechy charakterystyczne mogą stanowić zagrożenie dla pracowników firmy FedEx lub przesyłek naszych klientów w czasie procesu ich nadawania i doręczania. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług takie towary i produkty zostały wyłączone z transportu w obrocie krajowym.

Które towary i przedmioty zostały wyłączone z transportu krajowego?Poniżej przedstawiamy aktualną listę towarów
i przedmiotów, które zostały wyłączone z usług krajowych firmy FedEx Express Polska Sp. z o.o.:

a) zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa,oleje, smary,

b) bagażniki, chłodnice

c) meble złożone – łóżka, kanapy, wersalki, fotele

d) wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki,ceramika

e) szyby, lustra, blaty, witryny, lampy, żyrandole,towary szklane, towary z elementami szklanymi

f) opakowania szklane

g) deski surfingowe, kajaki, sztywne żagle,maszty, bramki, stoły bilardowe, ping pongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy, rowerki treningowe

h) lady chłodnicze

i) drabiny

j) produkty łatwo i szybko psujące się

 k) rośliny, zwierzęta – w tym żywe przynęty wędkarskie, akwaria

l) sejfy, kasy pancerne
 

m) bramy, ogrodzenia, kraty
 

n) elementy budowlane – beton, bruk, cegły,pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki)

o) futryny, drzwi, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej

p) kleje i farby w plastikowych wiaderkach• płyty offsetowe (dot. materiałów

poligraficznych

 r) fajerwerki

 

 

 


 

UPS export

Towary wyłączone z eksportu

 

Artykuły zabronione

Nie wysyłamy następujących towarów:

 

napoje alkoholowe;

skóry zwierząt (niedomowych);

towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);

towary/materiały niebezpieczne;

Broń palna

futra;

kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;

żywe zwierzęta;

gotówka oraz przedmioty zbywalne;

towary łatwo psujące się;

rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);

Rośliny

materiały pornograficzne;

Nasiona

znaczki pocztowe o wysokiej wartości;

tytoń i wyroby tytoniowe;

bagaż pozostawiony bez opieki.

 

 

W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

 

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

 

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

 

Wysyłka zabronionych towarów na podstawie kontraktu z BOK BrokerKurier.pl

 

Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych zostaną zaakceptowane przez firmę UPS na podstawie kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji.

 

Kurier UPS krajowy i zagraniczny

Ograniczenia i wymagania dotyczące usług UPS:

Przesyłki będące przedmiotem Usług muszą spełniać ograniczenia przewidziane w ppkt. (i) – (vi) poniżej.

(i) Paczki, z wyłączeniem doręczanych tego samego dnia oraz palet, nie mogą ważyć więcej niż 70 kg ani nie mogą być dłuższe niż 270 cm, a długość i obwód paczki łącznie nie mogą przekraczać 419 cm. W celu uzyskania szczegółowych informacji i informacji o ograniczeniach w odniesieniu do palet oraz przesyłek doręczanych tego samego dnia, prosimy zapoznać się z Przewodnikiem. Maksymalne wymiary i waga palet mogą różnić się w zależności od miejsca nadania i doręczenia, i są określona stronie www.ups.com.

(ii) Wartość żadnej paczki nie może przekraczać równowartości w złotych polskich 50.000 USD. Ponadto, wartość biżuterii i zegarków, poza sztuczną biżuterią i niskiej klasy zegarkami, w jednej paczce nie może przekroczyć równowartości 500 USD w złotych polskich. Wartość żadnej palety nie może przekroczyć równowartości 100,000 USD w złotych polskich.

(iii) Przesyłki nie mogą zawierać żadnych zakazanych towarów wymienionych w Przewodniku, a w szczególności: towarów o niezwykłej wartości (takich jak dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto lub srebro), przedmiotów o szczególnej lub sentymentalnej wartości, pieniędzy lub przenaszalnych instrumentów (takich jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, przedpłacone karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe), broni palnej, a także towarów niebezpiecznych.

(iv) Przesyłki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone przez UPS lub innego przewoźnika, lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa.

(v) Palety muszą zawierać towary umieszczone na palecie, muszą być ustawione, możliwe do przemieszczenia wózkiem widłowym oraz opakowane folią lub przymocowane taśmami do podstawy.

(vi) Zadeklarowana wartość przesyłki nie może przewyższać jej zwykłej wartości.

Nadawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w Dowodzie Nadania oraz za zapewnienie, że wszystkie przesyłki zawierają odpowiednie informacje adresowe nadawcy i odbiorcy przesyłki oraz, że są one odpowiednio opakowane, opisane i oznaczone, a ich zawartość opisana i sklasyfikowana oraz, że towarzyszą im dokumenty, które (w każdym przypadku) mogą być konieczne do przygotowania ich do transportu oraz spełnienia wymogów określonych w Przewodniku oraz we właściwych przepisach prawa. Jeżeli na Dowodzie Nadania lub w innej dokumentacji UPS dotyczącej Usług nie został wyraźnie wybrany inny rodzaj Usług bądź wybrany rodzaj Usług jest niedostępny dla wybranego miejsca przeznaczenia, przesyłki będą podlegały Usłudze Express lub Express Freight, (jeżeli jest ona dostępna dla wybranego miejsca przeznaczenia) i wszystkie należne opłaty będą obliczane odpowiednio.

Nadawca zapewnia, że wszystkie przesyłki przekazane w celu wykonania Usług na podstawie niniejszych warunków spełniają ograniczenia określone w ppkt. (i) – (vi) powyżej i zostały przygotowane w bezpiecznym miejscu przez nadawcę (w przypadku, gdy jest nim osoba fizyczna) albo przez zaufany personel przez niego zatrudniony, bądź (w innym przypadku) przez podmiot przekazujący przesyłkę UPS i podlegały ochronie przed nieupoważnioną ingerencją podczas przygotowywania, przechowywania i transportu do UPS. UPS polega na tym zapewnieniu przyjmując każdą przesyłkę w celu świadczenia Usług na podstawie niniejszych warunków. Wszelkie inne przesyłki wyłączone są z zakresu świadczonych Usług.

 

 

DPD KRAJOWY

DPD odmawia zawarcia Umowy albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu Umowy, jeżeli Zleceniodawca lub Nadawca naruszy niniejszy Regulamin, w szczególności:

a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne, szklane lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;

d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;

e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części

zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;

g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;

h) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;

i) przesyłka zawiera rzeczy wymienione na stronie www.dpd.com.pl;

j) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;

Zawartość przesyłek wymienionych w lit. a)-j) powyżej stanowią rzeczy wyłączone z przewozu oraz obrotu pocztowego.

 

DPD ZAGRANICA

 

TOWARY ZABRONIONE

DPD Polska nie przyjmuje do transportu:

alkoholu (nie mylić z napojami alkoholowymi)

amunicji

banderol

biżuterii

broni i jej części

dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, figurek)

futer

kamieni szlachetnych

kamizelek kuloodpornych

kart kredytowych/płatniczych

metali szlachetnych

napinaczy pasów bezpieczeństwa

narkotyków

pieniędzy i ekwiwalentów pieniężnych (monet, banknotów, czeków, itp.)

poduszek powietrznych

publikacji i materiałów audiowizualnych zabronionych przez prawo (np. pornografii)

roślin

skór

szczątków ludzkich

żywności

oraz innych towarów zabronionych przez prawo bądź inne regulacje

 

TOWARY OBJĘTE RESTRYKCJAMI (należy sprawdzić rodzaj restrykcji)

towary akcyzowe* (ilości dopuszczone przepisami do wolnego obrotu np. wysyłki w niewielkich ilośclach w ramach prezentu)

napoje alkoholowe* (ilości dopuszczone przepisami do wolnego obrotu np. wysyłki w niewielkich ilościach w ramach prezentu)

antyki

farmaceutyki

kosmetyki

krew

lekarstwa

towary łatwopalne (np. olej silnikowy)

papierosy* (ilości dopuszczone przepisami do wolnego obrotu np. wysyłki w niewielkich ilościach w ramach prezentu)

paszporty

próbki medyczne

tablice rejestracyjne

tytoń* (ilości dopuszczone przepisami do wolnego obrotu np. wysyłki w niewielkich ilościach w ramach prezentu)

zegarki złote, srebrne, itp.

produkty pochodzenia zwierzęcego